Skip to Content

Vitajte na stránkach OZ Mamám Slovenska

Aby sme vedeli cielenejšie a účinne pomôcť mnohým ženám - mamám, založili sme Občianske združenie Mamám Slovenska. Cieľom združenia je vytvárať vhodné podmienky pre informovanosť, umeleckú tvorivosť, osobný rozvoj a rozvoj podnikania žien, tvorbu zamestnanosti a podpore angažovanosti žien a ich uplatnenia v hospodárskej, spoločenskej a verejnoprávnej oblasti.

Zariadenie núdzového ubytovania

Dom božieho milosrdenstva, Ľubica

telefón:
052/456 60 47

e-mail: ikv@stonline.sk

web: www.ikv.sk

adresa:
Dom božieho milosrdenstva
Vŕbovská 1447/17
059 71 Ľubica

klienti:
- osamelé tehotné ženy
- osamelé matky s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie

služby:
- ubytovanie na určitý čas
- sociálne poradenstvo

Útulok, Stropkov

telefón:
054/742 47 56

web: www.dssstropkov.sk

adresa:
Útulok
Hlavná 80/50
091 01 Stropkov

klienti:
- fyzické osoby vo veku 18-60 rokov, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať

služby:
- ubytovanie na určitý čas ( 6 mesiacov)
- sociálne poradenstvo

SZSS Nádej, Snina

telefón:
57/762 24 52

e-mail: zssnadej@belnet.sk

web: www.dssosadne.sk

adresa:
SZSS Nádej
Čsl. armády 1594/5
069 01 Snina

klienti:
- deti, alebo plnoleté fyzické osoby nachádzajúce sa v krízovej životnej situácii

služby:
- ubytovanie
- psychoterapia
- psychologická starostlivosť

Domov pre osamelých rodičov Zázemie, Dolná Mičiná

telefón:
048/419 22 02

adresa:
DOR Zázemie
Dolná Mičiná 11
976 35 Dolná Mičiná

Klienti:
- osamelí rodičia maloletého, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého,
- osamelé tehotné ženy, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia.

Služby:
- núdzové ubytovanie
- sociálne a výchovné poradenstvo

Domov pre osamelých rodičov, Medzilaborce

telefón:
057/732 10 51

adresa:
Domov pre osamelých rodičov
Dobrianskeho 53
068 01 Medzilaborce

klienti:
- osamelé tehotné ženy
- osamelí rodičia, alebo rodičia s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie

služby:
- ubytovanie
- základné sociálne poradenstvo
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

DSS Slnečný dom, Prešov

telefón:
051/77 347 04 – krízové stredisko
051/77 026 08 – zariadenie núdzového bývania
051/74 952 90 – poradenstvo

e-mail:
krizovepo@mail.t-com.sk
dssvazecka@mail.t-com.sk
socialneporadenstvo.po@zmail.sk

web: www.vazeckapo.sk

adresa:
DSS Slnečný dom
Važecká 3
080 05 Prešov

klienti:
- osamelé tehotné ženy
- osamelí rodičia, alebo rodičia s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie

služby:

Domov pre osamelých rodičov, Prešov

telefón:
051/770 26 08

adresa:
Domov pre osamelých rodičov
Lidická 3
080 01 Prešov

klienti:
- osamelé tehotné ženy
- osamelí rodičia, alebo rodičia s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie

služby:
- ubytovanie
- základné sociálne poradenstvo
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Domov sociálnych služieb, Vranov nad Topľou

telefón:
057/446 3915
057/445 2177

web: www.dssvranov.sk

adresa:
Domov sociálnych služieb
Školská 646
093 02 Vranov nad Topľou

klienti:
- fyzické osoby, na ktorých je páchané násilie
- fyzické osoby, ktoré sú obeťou obchodovania s ľuďmi
- osamelé tehotné ženy
- osamelí rodičia, alebo rodičia s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie

služby:
- ubytovanie
- základné sociálne poradenstvo

Domov pre osamelých rodičov, Batizovce

telefón:
052/ 78 49 711
052/ 78 49 717

e-mail: dssbatizovce@stonline.sk

web: www.dssbatizovce.sk

adresa:
Domov pre osamelých rodičov
Družstevná 25/3
059 35 Batizovce

klienti:
- osamelé tehotné ženy
- osamelí rodičia, alebo rodičia s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie

služby:
- ubytovanie
- základné sociálne poradenstvo
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Dom Márie Magdalény, Žakovce

telefón:
052/459 21 80

e-mail: ikv@stonline.sk

web: www.ikv.sk

adresa:
Dom Márie Magdalény
Žakovce 217
059 73 Žakovce

klienti:
- osamelé tehotné ženy
- osamelé matky, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie
- obete obchodovania s ľuďmi

služby:
- núdzové ubytovanie
- sociálne poradenstvo
- psychologická starostlivosť
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Syndikovať obsah